Tietosuojaseloste     Myynnin asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Partaharjun Puutarha Oy

Partaharjuntie 431, 76280 Partaharju

040 3055 800

Y-tunnus 2061174-9

 

Rekisterin nimi

Myynnin asiakasrekisteri

 

Rekisterin sisältö

Nimi ja osoite

Muut kauppatapahtumaan liittyvät tiedot

 

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhteen hoitaminen

 

Rekisteritietojen säilytysaika

Kirjanpitoaineistoon sisältyvät tiedot säilytetään kirjanpitoaineiston lakisääteisen säilytysajan eli 6 vuotta sen kalenterikuukauden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä ulkopuolisille Suomessa eikä ulkomailla.

 

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön toimipaikkaan.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen artiklan 18 mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojselostetta.